Koruna

Koruna Palace Management a.s., Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1

Palác KORUNA

Jedinečný a monumentální Palác Koruna na Václavském náměstí 1 v Praze 1 je význačné dílo české moderní architektury s věžovitým nárožím, stojící na území Nového Města pražského.
Na místě dnešního paláce stávaly dříve tři domy, jejichž původ sahal až do doby založení Nového Města Karlem IV., samozřejmě od té doby změnily několikrát svůj vzhled. Domy se nazývaly U Špinků, U Řemenářů a U Subitánů.

 
 
 
 
 

K demolici domů bylo přikročeno v roce 1911 a následně v letech 1912-14 zde byl postaven palác, sdružující v sobě funkci obchodní, administrativní, prostory pro služby veřejnosti a kulturní aktivity, v nejvyšších patrech pak byty a ateliéry. Architektem je Antonín Pfeiffer, který navrhl honosný palác ve slohu pozdní secese. Objekt, železobetonová skeletová konstrukce, měl několik traktů, dvoupatrové podzemí a čtyři patra s podkrovím nad zemí. V podzemí byly mimo jiné lázeňské prostory a svého času i biograf.

 
 
 
 

Významným architektonickým prvkem převyšujícím ještě o jedno poschodí vlastní objekt byl věžovitý útvar na nároží, které bylo ve svém vrcholu stylizováno do tvaru koruny. Kopule měla 170 m2 plochy a byla sestavena z mnoha tisíců speciálních skleněných tvarovek zdobených pozdně secesním dekorem tvořícím pravidelný geometrický vzor.

 
 
 

V roce 1931 byl v přízemí paláce zřízen hojně navštěvovaný automat Koruna, středisko kvalitního a rychlého občerstvení. Na vrcholu své slávy v 90. letech minulého století těsně před zrušením, měl automat 790 m2 prodejní plochy a 240 zaměstnanců. Denně se tu občerstvilo na 10.000 lidí a prodalo se na 5.000 kusů chlebíčků ve 13 druzích, 400 kg lahůdkových salátů v 5 druzích, 4.000 zákusků a 7.000 pekárenských výrobků. K dispozici bylo také 23 druhů hlavních jídel, teplé i studené uzeniny, grilovaná kuřata, saláty atd. Denně se tady vytočilo až 1.800 l piva. Rekonstrukce, kterou palác začátkem 90. let prodělal, skončila v září 1996. Největším problémem rekonstrukce byla kupole, která se skládá z 3.800 skleněných částí asi 32 základních druhů a asi 120 tvarů. Práce se ujali skláři z Nového Boru.

V roce 1983 byl Palác Koruna vzhledem ke svým architektonickým a výtvarným hodnotám stejně jako urbanistickému významu zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

 
 
 
 

V současné době je v Paláci Koruna více než 7 200 m2 kancelářských a více než 5 300 m2 obchodních ploch. K nájemcům patří význačné finanční ústavy, stejně tak i obchodní firmy, jejichž jméno má zvuk. Své místo tady mají i restaurace a kavárny, ta v mezaninu s krásnou vyhlídkou na tzv. Zlatý kříž. Pražané a návštěvníci města tady najdou i další obchodní aktivity a služby. V prostorách pasáže Paláce Koruna se konají různé kulturní akce, na kterých vystupují známé osobnosti české i zahraniční kultury a probíhají vernisáže výstav obrazů a fotografií předních umělců. I to zvyšuje atraktivitu objektu v centru Prahy a přináší kvalitativní posun Paláce Koruna pro nájemníky, návštěvníky Prahy a turisty vůbec. Tím se posiluje vnímání Paláce Koruna jako objektu spojujícího komerci s širším pojetím kultury na základě jedinečné architektury a stoleté historie.